Skip to main content

Provning

 

Breadcrumb

Hem / Provning

Provning 

Grundprincipen för accelererad åldring är att materialet utsätts i klimatkammare för återkommande cykler som simulerar en naturlig exponering av nederbörd, värme, torkning och UV. Detta görs enligt EN927:6. Innan provning påbörjas tas prov ut från aktuell batch (leveransomgång) som vägs och brandprovas enligt ISO 5660-1 (konkalorimeter) för fastställande av brandteknisk parameter. Resultatet ger värden för bestående brandtekniska egenskaper under vissa förhållanden såsom normalt inomhusklimat, förhöjd fuktighet i interiöra installationer samt installation i exteriör miljö.

 

Den tekniska specifikationen utgörs av fyra klasser. Ingående data jämförs med utgående data efter det att provning är genomförd. För att uppnå ett godkänt resultat får avvikelsen för respektive värde vara maximalt 20 %. Observera att denna gräns för tillåten avvikelse måste uppnås även om den brandtekniska klassificeringen enligt EN13501-1 är bibehållen efter genomförd provning. Ett exempel: om ingående parameter är THR 5.0 och utgående parameter är THR 6,5 så är försämringen 30 % och därmed inte godkänd.

 

Visa som PDF