Skip to main content

NBTs ändamål

 

Breadcrumb

Hem / NBTs ändamål

NBTs ändamål 

 

  • Sprida information och kunskap om brandskyddat trä till marknadens aktörer och allmänheten i de nordiska länderna.
  • Verka för harmonisering av användning och information om brandskyddat trä i de nordiska länderna.
  • Tillhandahålla en neutral plattform för informations- och kunskapsutbyte för föreningens medlemmar.
  • Verka för att produkter, processer, leverantörer och användning av brandskyddat trä kvalitetssäkras.
  • Verka för att öka tilltron till brandskyddat trä för att ge stärkt konkurrenskraft mot icke träbaserade material.

 

Visa som PDF