Skip to main content

Förklaring

 

Breadcrumb

Hem / Förklaring

Applicering av svällande brandskyddsfärg/-lack är en ytbehandling med syfte att skydda den bärare, d.v.s. underlag av trä eller plywood, mot antändning då det gäller ytskikt men beroende på aktuellt krav även bärighet och brandmotstånd. Principen för brandskyddsfärg och brandskyddslack är att det applicerade färgskiktet sväller upp och bildar ett skyddande skumlager vid brand. Brandskyddsfärgen/-lacken som sådan förändrar dock inte träets egna egenskaper mot brand, utan det är ytskiktet av brandskyddsfärg som gör att högsta brandklassning kan uppnås för den yta som är behandlad.

 

För att uppnå högsta brandklassning krävs att alla exponerade sidor och ytor behandlas. Detta innebär att om exempelvis träpanel monteras med avstånd (glespanel) och luftspalt för akustikdämpande ändamål, måste träpanelens samtliga sidor målas. Samma princip gäller vid användande av t.ex. perforerad plywood, där krav på målning ställs på både fram, -och baksida samt i varje perforerat hål.

 

Brandskyddsfärg lämpar sig främst för inomhusanvändning men det finns fabrikat med godkända egenskaper för exteriör användning. Det måste därför kontrolleras om behandling avser exteriört användningsområde.

Brandtekniska egenskaper som uppnås via ytbehandling med brandskyddsfärg kan vara, beroende på dokumenterade egenskaper:

  • Euroklass t.ex. B-s1,d0
  • Brandmotstånd t.ex. K210/B-s1,d0
  • Fasadbeklädnad SP-Fire 105
  • Viktig egenskap såsom lämplighetsprovning av brandskyddsfärgens egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT rekommenderas alltid att kontrolleras. Observera att denna dokumentation skall vara utställd och uttalad från ackrediterat anmält organ, godkänd för denna standard.

Byggnadsdelar delas in beroende på funktion i följande klasser som är en kombination av produktens dimension och brandskyddsbehandling. Brandskyddsfärg kan i tillräckligt tjocka lager öka produktens brandegenskaper enligt nedan.

 

  • R bärförmåga
  • RE bärförmåga och integritet
  • REI bärförmåga, integritet och isolering
  • E integritet
  • EI integritet och isolering
  • EW integritet och begränsad strålning

Beteckningarna åtföljs av ett tidskrav: 15, 30, 45, 60, 120, 180, 250 eller 360 minuter.

Visa som PDF